Oceňování/Odhady/Posudky/Pasporty   Václav Vyhnálek 

Zabývám se oceněním nemovitých věcí. Ocením rúzné stavby, jako např. budovy, rodinné domy, byty, objekty pro rekreaci, garáže, studny. Kromě výše uvedeného Vám zpracuji pasport stavby, zajistím smlouvy k nemovitostem nebo odhad obvyklého nájemného. Také provádím ocenění všech druhů pozemků a trvalých porostů. Ocenění nemovitostí provádím za účelem dědictví, dělení společného jmění manželů, pro daňové účely,                        bankovní sektor, půjčky, pro soukromé účely atd.                 ODHADY CEN A ZNALECKÉ POSUDKY PROVÁDÍM PŘEVÁŽNĚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A VYSOČINU