CENÍK

 

CENOVÉ KALKULACE JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

  • ODHADY OBVYKLÉ CENY - soukromé účely, bankovní instituce, dědictví, rozvody, prodej, koupě ... 

Pozemek, stavební parcela, zahrada, louka, les, rybníky, zemědělská půda               od 1800 Kč (samostatný) 

Byty, garsoniéry, mezonetové byty, družstevní byty, podíly, společné jmění manželů (SJM)

                                                                                                                                         od 2500 Kč

Rodinné domy, vily, rezidence, chaty, rekreační objekty, penziony                             od 3500 Kč

Domy bytové (panelové, cihlové, nedokončené)                                                         od 6000 Kč

Technické objekty, garáže, haly, sklady, dílny, prodejny, stánky                                  od 1800 Kč

Jednotlivé ceny je vždy potřeba upřesnit dle podmínek a složitosti konkrétního případu

  • ZNALECKÉ POSUDKY - pro daňové účely, finanční úřady, insolvence, exekuce

Pozemky             stavební parcela, louka, les, zemědělská půda, zahrada                  od 3000 Kč

Byty                     garsonka, mezoneta, družstevní byta, podíly, SJM                     4000 - 5000 Kč

Rekreační objekty chata, chalupa                                                                           4500 - 6000 Kč

Rodinné domy domy, vily-jednobytové, rezidence                                                5500 - 6500 Kč

Bytové domy  panelové, cihlové, nedokončené, vily-vícebytové,                               od 8000 Kč

Technické objekty garáž, hala, sklad, dílna, prodejna, stánky                                    od 3000 Kč 

Částky za zpracování znaleckých posudků se mohou měnit v závislosti na složitosti a časové náročnosti vypracování. Při místním šetření jsou k ceně odhadu započítány také náklady na dopravu 10 Kč/km. Pokud byste v rámci svého případu potřebovali přítomnost znalce na soudním jednání, budou Vám jednotlivá slyšení účtována zvlášť, mimo cenu za samotný znalecký posudek. 

  • ZJEDNODUŠENÉ ODHADY (PRO DĚDICKÉ A DAROVACÍ SMLOUVY, NOTÁŘE ...)

Pozemek (samostatný)                                                                                                   od 1000 Kč

Garáže                                                                                                                            od 1000 Kč

Byty                                                                                                                                 od 1200 Kč

Rodinné domy                                                                                                                od 1800 Kč

Rekreační objekty                                                                                                          od 1800 Kč

Při místním šetření jsou k ceně odhadu započítány také náklady na dopravu 10 Kč/km. Částku za odhad je možné uhradit převodem na účet. Jednotlivé ceny je vždy potřeba upřesnit dle podmínek a složitosti konkrétního případu. Hotový odhad Vám zašlu e-mailem. Pro založení do dědického spisu u notáře potřebujete jednu vytištěnou kopii. Termín vypracování odhadu je standardně 10 dní od obdržení podkladů.

  • ODHAD OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO

Pozemky, stavební parcely, louky, lesy, rybníky, zemědělská půda:                             od 1500 Kč

Byty, bytové/nebytové jednotky, mezonetové byty, družstevní byty:                           od 2500 Kč

Komerční objekty, kanceláře, obchodní prostory, stánky:                                             od 2500 Kč

Rodinné domy, domy, vily, rezidence, chaty, rekreační objekty:                                   od 3500 Kč

Bytové domy panelové, cihlové:                                                                                    od 5000 Kč

Technické objekty garáže, haly, dílny, sklady:                                                                od  1500 Kč

Částku za odhad je možné uhradit převodem na účet. Jednotlivé ceny je vždy potřeba upřesnit dle podmínek a složitosti konkrétního případu. Podklady potřebné pro určení obvyklého nájemného naleznete na stránce PODKLADY.

  • SMLOUVY K NEMOVITOSTEM

DAROVACÍ SMLOUVA

Smlouva bez vedlejších ujednání:                                                                                 od 2 500 Kč

Vedlejší ujednání věcné břemeno, zákaz zcizení/zatížení, darování s podmínkou:   od 1 000  Kč

Návrh na vklad zdarma ke každé smlouvě:                                                                            -

KUPNÍ SMLOUVA

Smlouva bez doplňkových služeb:                                                                                od 3 500 Kč

Doplňkové služby kontrola rezervační/zástavní smlouvy:                                            od 1 000 Kč

Návrh na vklad zdarma ke každé smlouvě:                                                                              -

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Nájemní smlouva:                                                                                                           od 2500 Kč

Podnájemní smlouva:                                                                                                     od 2500 Kč

ZŘÍZENÍ/ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Zřízení věcného břemene:                                                                                             od 2 000 Kč

Zrušení věcného břemene:                                                                                            od 2 000 Kč

Návrh na vklad zdarma ke každé smlouvě:                                                                             -

Částku za vypracování smlouvy je možné uhradit převodem na účet. Základní informace potřebné pro vypracování smlouvy naleznete na stránce PODKLADY. Jednotlivé ceny je vždy potřeba upřesnit dle podmínek a složitosti konkrétního případu

Při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí je třeba katastrálnímu úřadu uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč a tato částka není zahrnuta v cenách za vypracování smluv.

  • PASPORT STAVBY


Skupina I

Jednoduchý půdorys pravidelného tvaru, rovné stropy, podlahy v jedné úrovni, pravidelné otvory, nezdobené fasády, jednoduchý krov.                                                            35 Kč /m2

Skupina II

Půdorys členitý, rovné stropy, trámové, z části klenuté, minimální výškové rozdíly podlah, pravidelné otvory, nezdobené fasády, jednoduchý krov.                                         60 Kč /m2

Skupina III

Členitý nepravidelný půdorys, stropy nerovné, trámové, nebo klenuté, výškové rozdíly podlah, méně pravidelné otvory, fasády lehce zdobené, složitější krov.                              80 Kč /m2

Skupina IV

Členitý složitý nepravidelný půdorys, nerovné složité stropy trámové, nebo klenuté., podlahy v různých úrovních, nepravidelné otvory, zdobené detailní fasády, složité krovy.      100 Kč /m2

Částku za vypracování pasportu je možné uhradit převodem na účet. Základní informace potřebné pro vypracování pasportu naleznete na stránce PODKLADY.

Cena se odvíjí dle půdorysné plochy všech podlaží objektu včetně podzemního a půdního prostoru.