Oceňování/Odhady/Posudky   Václav Vyhnálek 

Zabývám se oceněním nemovitých věcí. Ocením rúzné stavby, jako např. budovy, rodinné domy, byty, objekty pro rekreaci, garáže, studny. Kromě výše uvedeného Vám zpracuji pasport stavby, smlouvy k nemovitostem nebo odhad obvyklého nájemného. Také provádím ocenění všech druhů pozemků a trvalých porostů. Ocenění nemovitostí provádím za účelem dědictví, dělení společného jmění manželů, pro daňové účely,                        bankovní sektor, půjčky, pro soukromé účely atd.                             ODHADY CEN A ZNALECKÉ POSUDKY PROVÁDÍM PŘEVÁŽNĚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A VYSOČINU